Absolwentka kierunku Biotechnologia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, obecnie doktorantka na kierunku Inżynieria Chemiczna. Współautorka publikacji, zgłoszeń patentowych oraz laureatka wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczyła w wielu konferencjach krajowych, jak i międzynarodowych. Laureatka programu Diamentowy Grant finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykonawca w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.