Doktorant Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej na kierunku nauki techniczne, inżynieria chemiczna. Absolwent Politechniki Krakowskiej na kierunku Biotechnologia. Laureat wielu nagród i stypendiów, w tym MNSiW, Kierownik Projektu Preludium oraz Główny Wykonawca w wielu prestiżowych Grantach z zakresu badań podstawowych, a także B+R finansowanych zarówno przez NCN, jak i NCBiR czy MNSiW. Specjalista z zakresu syntezy i analizy biomateriałów, chemii analitycznej oraz elektrochemii. Do jego pozostałych obszarów zainteresowań naukowych należy nanotechnologia, w szczególności węglowe kropki kwantowe. Współautor licznych publikacji naukowych oraz zgłoszeń patentowych i patentów. Wyniki swoich badań prezentował na wielu międzynarodowych konferencjach.