Asystent badawczy w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, gdzie jednocześnie kończy studia doktoranckie na kierunku nauki techniczne, specjalność inżynieria chemiczna. Jej obszary zainteresowań naukowych obejmują przede wszystkim projektowanie, otrzymywanie oraz badanie właściwości innowacyjnych wyrobów medycznych.

Kierownik projektu LIDER jest laureatką licznych nagród o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym np. Lider Innowacji w kategorii Kobieta Wynalazca, Polska Nagroda Innowacyjnego Rozwoju 2019 i 2020, Student Wynalazca 2019, Innowacja Jest Kobietą (nagroda specjalna), nagroda Fundacji Wspierania Młodych Talentów 2016, Młody Wynalazca 2016. Za swoje osiągnięcia naukowo-badawcze została wyróżniona prestiżowym stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) START, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium małopolskiej fundacji Sapere Auso. Do tej pory otrzymała parędziesiąt nagród i medali na międzynarodowych targach wynalazczości. Jest współautorką licznych publikacji naukowych o sumarycznym współczynniku Impact Factor 73,5 zaś jej indeks Hirsha wynosi 7. Swoje doświadczenie naukowe poszerzyła dzięki realizacji staży krajowych oraz zagranicznych. Do tej pory pełniła rolę Kierownika Projektu w trzech innych grantach, takich jak Preludium (Narodowe Centrum Nauki). Dodatkowo sprawuje rolę Głównego Wykonawcy w Projekcie Lider (NCBiR), Sonata (NCN) czy Opus (NCN) oraz zakończonych już TRL+, TRL 2.0, a także Preludium (NCN). Wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia prac B+R zdobyła w wyniku kilkuletniej współpracy z branżą wyrobów medycznych.

Jest współautorką trzech patentów oraz zgłoszeń patentowych. Jej aktywność obejmuje także popularyzację nauki poprzez uczestnictwo w różnego typu wydarzeniach takich jak Festiwal Nauki, Małopolska Noc Naukowców, a także wystąpienia medialne.