Celem Projektu Lider jest opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnych dwufunkcyjnych systemów hemostatycznych o właściwościach bioaktywnych na bazie polimeru pochodzenia nieodzwierzęcego – chitozanu z możliwością personalizacji.

Innowacyjność projektu opiera się na modyfikacji chemicznej chitozanu w polu promieniowania mikrofalowego celem nadania mu kontrolowanych właściwości hemostatycznych poprzez projektowalną zdolność do sorpcji wodnej frakcji krwi, a także polepszenia właściwości mechanicznych i biologicznych takich jak działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne i przeciwdrobnoustrojowe poprzez inkorporację ekstraktu roślinnego i enzymu, co stanowi o przewadze rozwiązania w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań

dostępnych na rynku światowym. Zaawansowane biomatryce posłużą do przywracania i utrzymywania stanu hemostazy, w szczególności podczas skomplikowanych zabiegów operacyjnych. Bifunkcjonalność proponowanych systemów będzie wynikała z jednoczesnego zapobiegania utraty krwi, jak i stymulacji regeneracji uszkodzonej tkanki. Biomateriały będą mogły być personalizowane poprzez zastosowanie techniki druku 3D, dzięki czemu hemostatyki będą formowane wedle potrzeb chirurga. Personalizacja będzie również polegała na zastosowaniu autologicznych czynników białkowych odpowiedzialnych za zachodzenie naturalnych procesów krzepnięcia krwi.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację 3 głównych etapów tj. syntezy biomatryc i zbadania ich właściwości fizykochemicznych, szeroko zakrojonych badań biologicznych oraz badań in vivo na małym modelu zwierzęcym.

Efektem Projektu będą w pełni przebadane 3 klasy produktów o zróżnicowanej cenie i właściwościach tj:

1) bioaktywne środki hemostatyczne w postaci granulatu

2) bioaktywne środki hemostatyczne w postaci opatrunku

3) personalizowany opatrunek hemostatyczny 3D

Grupę docelową stanowią pacjenci zagrożeni masywną utratą krwi. Realizacja Projektu przyczyni się do rozwoju chirurgii, farmacji oraz medycyny regeneracyjnej.